Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - děti a studenti 30 Kč/rok
Registrační poplatek - dospělí 50 Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10,-Kč
2. upomínka 30,-Kč
3. upomínka 50,-Kč
Za pokračování překročeného limitu 5,-Kč/den
Tisk
Formát A4 4 Kč
Obrázky 15 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.